सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जुम्ला

सुचना अधिकारी

क्षेत्र वहादुर वुढ्रथापा

+९७७८७५२०२१३

ठेगाना: खलंगा बजार, जुम्ला

फोन: +९७७८७५२०११४

ईमेल: ict.ddcjumla@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar