यहि मिति २०७५ साल असोज १५ गते स्थानीय निकायको आब ०७४/०७५ को बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम Xहुने र असोज १६ गते पर्थम जिल्ला सभा हुने भयको हुदा जानकारी र उपस्थिति भई दिन सम्बन्धित सबईलाई अनुरोध छ

यहि मिति २०७५ साल असोज १५ गते स्थानीय निकायको आब ०७४/०७५ को बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम Xहुने र असोज १६ गते पर्थम जिल्ला सभा हुने भयको हुदा जानकारी र  उपस्थिति भई दिन सम्बन्धित सबईलाई अनुरोध छ

Skip to toolbar