देवेन्द्र नाथ योगी

पद : नायव सुब्बा

शाखा : स्टाेर शाखा

टेलिफोन : ०८७-५२०११४

इमेल : ddcjumla@gmail.com

स्थायी ठेगाना : चन्दननाथ न. पा., जुम्ला

कार्यकाल :


Skip to toolbar