२३ औं जिल्ला परिषद् जुम्लाको स्थानीय विकास अधिकारी राजेश पौडेल ज्यूको अध्यक्षता र प्रमुख अतिथि माननीय पर्यटन राज्य मन्त्री बल हादुर महतको गरिमामय उपस्थितीमा भव्य र सभ्यताको साथमा मिति २०७२।११।२० गते सम्पन्न भएको छ ।

२३ औं  जिल्ला परिषद्  जुम्लाको स्थानीय विकास अधिकारी राजेश पौडेल ज्यूको अध्यक्षता र प्रमुख अतिथि माननीय पर्यटन राज्य मन्त्री बल हादुर महतको गरिमामय उपस्थितीमा भव्य र सभ्यताको साथमा मिति २०७२।११।२० गते सम्पन्न भएको छ ।

Skip to toolbar