मिती २०७५।६।१५ गते अा‍ व ०७४।०७५ को जुम्ला जिल्ला स्थित स्थानीय तहहरुको बार्षिक समिक्षा कार्रयत्रःम र मिति २०७५।०६।१६ गते द्रोस्रो जिल्ला सभा हुने भएको हुँदा सबैका लागी जानकारी अनुरोध छ ।

Skip to toolbar