नगरपालिका र गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु उपस्थिती भइ दिने बारे ।

Skip to toolbar