जुम्लामा गैरसरकारी कार्यालयहरुको NGO डेस्क स्थापनाको लागि पहिलो समन्वय बैठक बसेको जानकारी गराउदछौ ।

Skip to toolbar